Mogileński Klub Sportowy SURFWIECKO
ul. Szerzawy 11
88-300 Mogilno
E-mail: surfwiecko@gmail.com


Zarząd klubu:
  • Prezes - Wiesław Siemczyk
  • Viceprezes - Łukasz Bicki
  • Sekretarz - Justyna Jarlaczyk
  • Skarbnik - Beata Nowak

e-mail: w_siem@op.pl
e-mail: luksiu@luksiu.pl
e-mail: szala4@gazeta.pl
e-mail: beanowak25@wp.pl

tel. 512 439 380
tel. 668 226 803