Mogileński Klub Sportowy SURFWIECKO

W dniu 2 kwietnia 2013r. decyzją Starosty Mogileńskiego pod numerem 22 wpisano do Ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Mogileńskiego Mogileński Klub Sportowy "SurfWiecko". Komitet założycielski Klubu tworzą: Wiesław Siemczyk, Łukasz Bicki i Justyna Jarlaczyk. Celem działania Mogileńskiego Klubu Sportowy "SurfWiecko" jest:
  • konsolidacja środowiska miłośników żeglarstwa, windsurfingu, iceboardu oraz innych sportów wodnych i zimowych,
  • organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
  • popularyzowanie wiedzy o windsurfingu, iceboardzie, sportach wodnych i sportach zimowych wśród społeczeństwa,
  • działania promocyjne mające na celu rozwój środowiska miłośników żeglarstwa, windsurfingu, iceboardu,
  • działanie na rzecz propagowania zasad bezpieczeństwa w poruszaniu się na wodzie,
  • kultywowanie i wzbogacanie, w ramach swojej działalności wartościowych tradycji żeglarskich, windsurfingowych i iceboardowych, w szczególności wśród członków Klubu,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi,
  • zaspokajanie potrzeb członków Klubu w zakresie uprawiania sportu i rekreacji,
  • współdziałanie z instytucjami zajmującymi się rozpowszechnianiem kultury fizycznej i sportu,
  • inne działania na rzecz propagowania żeglarstwa, windsurfingu, iceboardu oraz innych sportów wodnych i zimowych.