"V Amatorskie Regaty o Puchar Burmistrza Mogilna"


W dniu 24.06.2017 na jeziorze Wiecanowskim k. Mogilna, odbędą się
"V Amatorskie Regaty o Puchar Burmistrza Mogilna"REGULAMIN REGAT


Termin regat:
  24.06.2017

Ramowy harmonogram regat:
 • 10:00-11:30 Przyjmowanie zgłoszeń uczestników
 • 11:30 Skippers Meeting, zebranie uczestników przed biurem regat, omówienie procedury startowej, trasy i ilości wyścigów
 • 12:00 WYŚCIGI
 • 17:00 Zakończenie regat, wręczenie pucharów, losowanie nagród, ciepły posiłek

Organizator regat:
Miejsce regat:
  Regaty zostaną rozegrane na jeziorze Wiecanowski, plaża główna Wiecanowo k. Mogilna (E 17°95.0337; N 52°68.3389)
Trasa regat:
  course racing lub slalom - zostanie ustalona w dzień regat (w zależności od kierunku wiatru)

Uczestnicy:
  Regaty adresowane są dla amatorów (osób nie klasyfikowanych na żadnych listach rankingowych Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu, PWA, MŚ, ME, Regat o randze Pucharu Europy i Świata itp). W regatach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie (startujące za zgodą rodziców lub ich opiekunów potwierdzonym na piśmie). Uczestnik regat uiszcza opłatę wpisową w wysokosci 20zł w chwili rejestracji.

Uczestnik regat powinien bezwzględnie posiadać:
 • umiejętność pływania wpław
 • umiejętność pływania na desce windsurfingowej
 • znajomość podstawowych przepisów „prawa drogi” jachtów żaglowych

Sprzęt
  Regaty rozegrane będą w konkurencji: -slalom /deska ślizgowa, bezmieczowa do 90cm szer. -żagiel do 11m2
  Nie wprowadza się kryterium ograniczającego ilości rejestrowanych desek i żagli. Każdy zawodnik w celu identyfikacji powinien zadbać o numer startowy, który musi być naklejony na żaglu.

Punktacja wyścigu:

  1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, 3 miejsce – 3 punkty, 4 miejsce – 4 punkty itd.
  W regatach wygrywa zawodnik, który otrzyma najmniejszą ilość punktów.
  Planowane jest rozegranie co najmniej 4 wyścigów. W przypadku rozegrania kilku wyścigów najsłabszy wynik (dla danego uczestnika) nie będzie brany pod uwagę przy wyliczeniu punktacji końcowej.
  W zależności od liczby uczestników możliwe jest także podzielenie drogą lsowania zawodników na grupy i rozegranie wyścigów systemem pucharowym.
  Faktyczna ilość wyścigów uzależniona jest od warunków atmosferycznych oraz kondycji psychofizycznej zawodników.
  W przypadku wystąpienia remisów decyduje większa ilość pierwszych miejsc, a jeżeli remis pozostaje to ilość drugich miejsc itd. jeśli w dalszym ciągu pozostaje remis wygrywa zawodnik, który będzie miał lepszą odrzutkę, jeśli nadal byłby remis to decyduje ostatni wyścig .

Protesty:
 • Protesty muszą być sygnalizowane natychmiast po zaistnieniu sytuacji protestowej oraz przy przekraczaniu linii mety.
 • Protesty należy zgłaszaæ Komisji Sędziowskiej na piśmie w ciągu 15 minut od momentu ukończenia danego wyścigu, wnosząc opłatę w wysokości 300 zł. (w przypadku uznania protestu opłata ta ulega zwrotowi).

Przepisy bezpieczeństwa:
 • Każdy startujący w regatach jest odpowiedzialny za stan techniczny swojego sprzętu windsurfingowego.
 • Uczestnicy startują w regatach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Zawodnicy są zobowiązani do pływania w kamizelkach asekuracyjnych (w przypadku nieposiadania kamizelki asekuracyjnej zawodnik może zostać zdyskwalifikowany z wyścigu).
 • W przypadku, gdy zawodnik naruszył prawo pierwszeństwa na wodzie zostanie zdyskwalifikowany z wyścigu.
 • Każdy uczestnik regat potrzebujący pomocy na wodzie zobowiązany jest do sygnalizowania tego ruchami kolistymi ramion.

Przepisy specjalne:
 • W przypadku naruszenia kultury i ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
 • Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny regat.
 • Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.

Regulamin regat dostępny na stronie: www.surfwiecko.pl/regaty2017.html